2016-2017

vendredi  9 juin  2017 MILONGA "LR du temps"

Samedi  20 mai 2017  milonga "des 5  Continents"

vendredi  7 avril  2017 MILONGA "LR du temps"

Samedi 18 fevrier 2017  "milonga  de la 5 valentin"

vendredi  9 décembre 2016 - mILONGA "LR du temps"

Samedi 11 novembre 2016 - mILONGA "des 5 sens"

vendredi 14 octobre 2016 MILONGA "LR du temps"

Samedi 1 octobre 2016  milonga "5 colonnes a la une"